NOWELIZACJA USTAWY ANTYMONOPOLOWEJ - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Czwartek, 27 lutego 2020
NOWELIZACJA USTAWY ANTYMONOPOLOWEJ
Data dodania: 2006-05-09 02:46:35
Przedsiębiorcy, którzy naruszają zbiorowe interesy konsumentów, będą mogli być ukarani sankcjami finansowymi – przewiduje nowelizacja ustawy antymonopolowej. Projekt przygotowany przez UOKiK jest obecnie konsultowany z innymi urzędami i ministerstwami.


Jak poinformowała Elżbieta Anders - rzecznik prasowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, jednym z celów przygotowanej przez UOKiK nowelizacji ustawy antymonopolowej jest dostosowanie polskich regulacji do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/2004/WE z 27 października 2004 roku.

Przewiduje ono między innymi utworzenie europejskiej sieci instytucji publicznych zajmujących się ochroną konsumentów. Jej celem jest współpraca w zakresie zwalczania naruszeń interesów słabszych uczestników rynku o charakterze transgranicznym – a zatem wykraczających zasięgiem poza obszar jednego państwa. Polskę w ramach sieci reprezentować będzie Prezes UOKiK.

Nowelizacja wprowadza również zmiany, których konieczność wynika z dotychczasowej praktyki Urzędu. Przełomowe znaczenie ma umożliwienie Prezesowi UOKiK nakładanie kar pieniężnych na przedsiębiorców stosujących praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Obecnie ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie przewiduje takiej możliwości.
Dopiero gdy przedsiębiorca nie zastosuje się do prawomocnej decyzji i nie zaprzestanie kwestionowanych działań, może na niego zostać nałożona kara w maksymalnej wysokości 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

Nowelizacja daje Prezesowi UOKiK możliwość nakładania za działania naruszające zbiorowe interesy konsumentów identycznych sankcji finansowych jak w przypadku praktyk ograniczających konkurencję – wynoszących maksymalnie do 10 proc.
. ubiegłorocznego przychodu przedsiębiorcy.
Zmiana ta – w opinii Urzędu – przyczyni się do jeszcze skuteczniejszego zwalczania najbardziej rozpowszechnionych i dotkliwych przypadków naruszania ekonomicznych interesów słabszych uczestników rynku.

Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów mają za zadanie również wzmocnienie miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów, którzy pomagają słabszym uczestnikom rynku w sprawach indywidualnych.
Ich kompetencje obejmują udzielanie porad, podejmowanie interwencji i mediacji, a także pomoc w kierowaniu spraw na drogę sądową.

Nowelizacja przewiduje, że do odwołania rzecznika potrzebna będzie większość 3/5 głosów ustawowego składu rady powiatu (lub odpowiednio – rady miasta).
Propozycja UOKiK ma na celu spowodowanie, by zawirowania polityczne nie powodowały automatycznie zmian rzeczników, którzy się już sprawdzili i zdobyli zaufanie konsumentów ze swojego terenu.

Projekt Urzędu zakłada ponadto, że rzecznicy działający w miastach na prawach powiatu oraz w powiatach liczących więcej niż 100 tys. mieszkańców będą realizować swe zadania z pomocą wyodrębnionych biur.
Tylko posiadanie wyspecjalizowanego zespołu ludzi umożliwi rzeczywistą realizację kompetencji związanych z udzielaniem bezpłatnych porad oraz reprezentowaniem konsumentów w sporach z przedsiębiorcami.
Dotyczy to zwłaszcza dużych miast, gdzie poziom świadomości konsumenckiej jest wyższy, co przekłada się na większą liczbę podejmowanych interwencji.

Usprawnieniu działań podejmowanych przez UOKiK w celu ochrony konkurencji i ochrony konsumentów ma służyć likwidacja instytucji postępowań prowadzonych na wniosek.
Obecnie Urząd jest związany wnioskiem przedsiębiorcy bądź innego podmiotu go składającego. Nie może zatem rozszerzyć postępowania o inne praktyki antykonkurencyjne albo naruszające zbiorowe interesy konsumentów.
Większość postępowań antymonopolowych w UOKiK jest prowadzonych na wniosek. Znaczna część kończy się niestwierdzeniem naruszenia prawa.

Nowa ustawa zastępuje wniosek przez skargę, która ma charakter niezobowiązujący. Pozwoli to Prezesowi UOKiK na wszczęcie postępowania również w zakresie nią nieobjętym bądź odmowę podjęcia działań w sytuacji, gdy ta sama sprawa przeciwko temu samemu przedsiębiorcy została już wcześniej rozstrzygnięta.
Efektem będzie znaczne skrócenie oczekiwania na prawomocny wyrok. Obecnie rozstrzygnięcie sprawy przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów trwa średnio 16 miesięcy, a przez sąd apelacyjny – 11 miesięcy.

Nowelizacja ustawy antymonopolowej zakłada ponadto podniesienie progów obrotów, powyżej których uczestnicy koncentracji – na przykład fuzji bądź przejęcia – są zobowiązani uzyskać zgodę Prezesa UOKiK.
W obecnym stanie prawnym transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót światowy w poprzedzającym roku przekroczył równowartość 50 mln euro.
W opinii UOKiK kontrolowane powinny być jedynie największe koncentracje, tylko one bowiem wywierają znaczący wpływ na rynek. Po nowelizacji obowiązek będzie dotyczył transakcji z udziałem przedsiębiorców, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 30 mln euro w Polsce.
Tagi:
Dodaj nowy komentarz:
Redakcja portalu info.bai.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników. Osoba zamieszczająca opinie zawierające treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające prawa portalu info.bai.pl i jego wydawcy lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego może ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.
Najczęściej czytane
go to top