Rusza kwalifikacja wojskowa - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Czwartek, 17 stycznia 2019
Rusza kwalifikacja wojskowa
Data dodania: 2018-01-16 10:31:03
Rusza kwalifikacja wojskowa
Źródło zdjęcia: facebook.com/Wojsko-Polskie-Twoja-Armia/
30 stycznia na terenie województwa łódzkiego startuje kwalifikacja wojskowa. W naszym mieście komisja rozpocznie pracę 19 lutego.

Obowiązek stawienia się przed komisją lekarską mają:
- mężczyźni urodzeni w 1999 roku;
- mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
- osoby urodzone w latach 1997 - 1998, którym:
a. została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
b.
. została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, przy czym osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
- kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
- osoby, które ukończyły 18 lat życia i  zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
- posiadaną dokumentację medyczną, w  tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
- aktualną fotografię o wymiarach 3 X 4 cm, bez nakrycia głowy,
- dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

WAŻNE!
Brak imiennego wezwania do stawienia się na komisję lekarską nie zwalnia z obowiązku osobistego zgłoszenia się do kwalifikacji.

Kwalifikacja wojskowa w naszym mieście odbędzie się w dniach 19 lutego-14 marca w lokalu przy ul. Młynarskiej 2 w godz. 7.30-15-30.

piotrkow.pl/AG
Tagi: wojsko, nabór, kwalifikacja, Piotrków, Trybunalski,
go to top