"Bibliotekarz na miarę" - kolejne spotkania - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Środa, 22 maja 2019
"Bibliotekarz na miarę" - kolejne spotkania
Data dodania: 2018-10-03 12:45:01
"Bibliotekarz na miarę" - kolejne spotkania
"Bibliotekarz na miarę" - kolejne spotkania "Bibliotekarz na miarę" - kolejne spotkania "Bibliotekarz na miarę" - kolejne spotkania
MBP w Piotrkowie Trybunalskim organizuje w 2018 roku
cykl szkoleń dla bibliotekarzy z Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu
piotrkowskiego zatytułowany „Bibliotekarz na miarę".


Cykl szkoleń realizowane jest w ramach "Partnerstwo dla książki" ogłoszonego i dofinansowanego ze
środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z funduszu promocji kultury.
Warsztaty składają się z 9 szkoleń, które mają na celu doskonalenie umiejętności bibliotekarzy
w dobie zmieniających się
potrzeb użytkowników bibliotek, spowodowanych zmianami społecznymi i
technologicznymi.

Miejska Biblioteka Publiczna uzyskała dofinansowanie z MKiDN w kwocie 19.
.300 zł, a placówka z wkładu własnego dołożyła
6,000 zł. Szkolenia zostaną zrealizowane w 2018 roku.

Zorganizowane zostały już 4 szkolenia. Pozostałe odbędą się zgodnie z
poniższym harmonogramem.

* Biblioteka każdego człowieka - 3.10
* Biblioteka jako instytucja chroniąca dziedzictwo lokalne - metody
pracy ze społecznościami lokalnymi i narzędzia cyfrowe służące
kultywowaniu i zachowaniu lokalnej historii - 25.10
* Aplikowanie o środki finansowe do programów Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego - 8.11
* Promocja biblioteki w katalogu online - 22.11


Źródło: MBP Piotrków Trybunalski/MS
Tagi: Piotrków Trybunalski, szkolenia, Bibliotekarz na miarę, Miejska Biblioteka Publiczna
go to top