DALEJ WALCZĄ O DROGI - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Wtorek, 07 kwietnia 2020
DALEJ WALCZĄ O DROGI
Data dodania: 2006-09-19 22:07:27
Spotkanie samorządowców w sprawie przebiegu dróg ekspresowych S8 i S12 odbyło się z inicjatywy prezydenta Piotrkowa Tryb. Waldemara Matusewicza w poniedziałek 18 września br.

W spotkaniu wzięli udział m.in. posłowie Elżbieta Radziszewska, Halina Molka i Artur Ostrowski oraz parlamentarzyści z ziemi radomskiej i łódzkiej. Spotkanie poprowadził Andrzej Czapla wiceprezydent miasta.
Poniżej przedstawiamy stanowisko wypracowane przez samorządowców obecnych na spotkaniu.

STANOWISKO
parlamentarzystów, samorządowców i organizacji pozarządowych z województw łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego w sprawie przebiegu dróg ekspresowych S8 i S12

My niżej podpisani, zwracamy się o poparcie i akceptację korekty przebiegu drogi ekspresowej S8, zapisanej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. Nr 128, poz. 1334).
Korekta ta polega na zmianie przebiegu odcinka drogi w centralnej Polsce: Walichnowy - Sieradz - Łask - Zduńska Wola - Pabianice - Łódź - węzeł na skrzyżowaniu z autostradą A1 - Piotrków Trybunalski, czyli tak zwanego "wariantu łódzkiego" na "wariant bełchatowski": Walichnowy - Wieluń --Bełchatów - Piotrków Trybunalski.
Taka lokalizacja stworzy logiczną całość korytarza komunikacyjnego, łączącego zachodnią i wschodnią Europę wzdłuż tras S8, S12 i S74, gdzie Piotrków Trybunalski stanowić będzie kluczowy węzeł komunikacyjny. Powyższą korektę uważamy za korzystną pod względami: ekonomicznym, społecznym, ekologiczno-przyrodniczym i historycznym.

UZASADNIENIE
"Wariant bełchatowski" jest wpisany w program Trans - European Transport Network.
. Miasta Wieluń i Bełchatów są w trakcie realizacji
obwodnic, które przy niewielkich nakładach finansowych można podnieść do klasy S.
Duże znaczenie ma również fakt, że droga S8 w znacznej części przebiegałaby zgodnie z drogą krajową nr 8, co wydatnie wpłynęłoby na obniżenie kosztów całej inwestycji i skróciło czas realizacji.
Rozpoczął się proces inwestycyjny przy przebudowie tzw. gierkówki na odcinku Piotrków Trybunalski - granice województwa łódzkiego w kierunku Warszawy. Szacowany koszt przebudowy i przystosowania do klasy S wynosi 1,2 miliarda - 1,3 miliarda złotych.
Również samorządy lokalne, np. wieluński i bełchatowski, przystępują do realizacji obwodnic, nie czekając na decyzje wojewódzkie lub rządowe.

Z ekonomicznego punktu widzenia "wariant łódzki" wymaga pełnego zakresu inwestycyjnego, począwszy od zadań planistyczno-studialnych, poprzez wykupy terenów, projekty, aż po wykonawstwo. Pod dużym znakiem zapytania stoi także finansowanie z funduszy strukturalnych, gdyż ten ślad S8 nie jest ujęty w dokumencie Unii Europejskiej. Taki przebieg S8 miał uzasadnienie w przypadku realizacji lotniska cargo w Łasku, obecnie przystosowywanego do potrzeb i zadań NATO. "Wariant łódzki" de facto
łącznie z drogą S14, pomiędzy Łodzią a Pabianicami, jest podyktowany
zaopatrzeniem metropolii łódzkiej w obwodnice zachodnią i południową.
Poprowadzenie drogi w kierunku Łodzi stanowić będzie podział województwa łódzkiego na prosperującą północ i pauperyzujące się południe, co nie jest zgodne z przyjętą polityką zrównoważonego rozwoju regionów.
Należy się zastanowić także nad tym, czy potrzebny jest odcinek łódzki, jeżeli transport w kierunkach wschód-zachód będzie przebiegał najkrótszymi odcinkami, czyli dotychczasową trasą Wrocław - Piotrków Trybunalski - Radom - Lublin. Prognozowane natężenie ruchu na rok 2020 na odcinku łó dzkim przewiduje od 4-8 tys. pojazdów na dobę a fragmentami od 8-12 tys., natomiast na odcinku bełchatowskim 12-18 tys. Według prognoz wzrasta również natężenie ruchu na drogach S12 i S74 do poziomu 8 tys. pojazdów na dobę.
"Wariant bełchatowski" logicznie wpisuje się w układ transportowy dróg S12 i S74. Spowoduje on ożywienie gospodarcze i zmniejszenie bezrobocia, które przykładowo w powiecie radomskim sięga prawie 35%. Taki wariant przebiegu dróg stwarza m.in. możliwość utworzenia potężnej bazy logistycznej dla jednego z największych centrów sadowniczych w okolicach miasta Radomia, a także skomunikowanie niedoinwestowanych terenów województw świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.
"Wariant łódzki" radykalnie ogranicza dostęp bełchatowskiego kompleksu paliwowo-energetycznego oraz Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego do dróg ekspresowych.
Nie można zapomnieć także o aspektach przyrodniczo-ekologicznych, bowiem "wariant łódzki" zakłada przebieg drogi przez tereny pradolin, lasów i gruntów chronionych, a nawet tereny zurbanizowane.
Droga to nie tylko pasy ruchu i przyległe pobocza, ale także budowane od podstaw miejsca obsługi podróżnych. Skutki braku takich miejsc są dobrze widoczne na odcinku autostrady A2. "Wariant bełchatowski" pokrywa się z istniejącą drogą i z łatwością można wykorzystać i zaadaptować istniejącą infrastrukturę techniczną oraz usługową dla potrzeb drogi ekspresowej.
Ukierunkowanie drogi S8 w "wariancie bełchatowskim" pozwoli na wzmocnienie szlaku historyczno-kulturowego Trybunałów Koronnych. Piotrków Trybunalski, Radom i Lublin - niegdyś siedziby Trybunałów - za sprawą drogi S12 staną się bardziej atrakcyjne pod względem turystycznym.

Pragniemy podkreślić, że korekta przebiegu drogi ekspresowej S8 w połączeniu z drogami S12 i S74 będzie korzystna nie tylko dla regionu łódzkiego, ale również dla mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Taka decyzja zdynamizuje i zrównoważy rozwój ekonomiczny tych województw. Zmniejszy również koszty budowy dróg ekspresowych, pozwoli wykorzystać istniejącą infrastrukturę oraz ochroni środowisko naturalne.

Stanowisko zostanie przekazane Premierowi Rządu RP Jarosławowi Kaczyńskiemu

Tagi:
Dodaj nowy komentarz:
Redakcja portalu info.bai.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników. Osoba zamieszczająca opinie zawierające treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające prawa portalu info.bai.pl i jego wydawcy lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego może ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.
  • Przekaż, podaj dalej ten wpis:\r\nPopierajmy o przedłużenie S12 do obwodnicy Bełchatowa nawet w formie jak wygląda teraz obwodnica Bełchatowa. W powiązaniu z wschodnią obwodnicą skomunikuje to dobrze region. Odciąży drogę przez Majków, Gomulin, Woźniki, Mzurki, na której już robią się drobne korki i jazda tą drogą staje się uciążliwa.\r\nPozwoli pozyskać w okolicach Woli Rokszyckiej nowe tereny pod inwestycje\r\n****://oi65.tinypic.com/122zszr.jpg\r\nWalczmy żeby nie było tak jak teraz jest z S8 gdzie urywa się w szczerym polu a powinna zostać przedłużona do Tomaszowa Mazowieckiego.
    Autor:S12 Data: 2018-10-28 16:49:58
Najczęściej czytane
go to top